Friday, 2 December 2016

Badalona Fish Route Audioguide

This is the result of our Audioguide. We had to convert fromat .3pg into .mp3 and it took time but it has been worth it. We hope you like it and look forward to see... and hear yours!

http://www.eduloc.net/es/escenari/9882/preview-iframe

Previous work in class include a chart, images and script.


TABLE
lloc/place
explicació/explanation
foto/photo
1. Port of Badalona
La construcció del port és un vell projecte de la ciutat, que es va anar demorant en el temps fins que s’aprovà caca el Pla especial façana marítima de Badalona de 1986, que tenia com a principal objectiu la reconciliació de la ciutat amb el mar; encara que les obres són molt més recents. L'obra urbanísti caca abraça una àrea de 2 quilòmetres de costa entre els barris del Progrés i la Mora, a més de l’àrea del Gorg.

One of the most important ports of Catalonia.
2. SI Badalona
SI Badalona és la nostra escola al barri de la salut

SI Badalona is our school in la Salut quarter.
Resultat d'imatges de si badalona
3.Magic mall
Un centre comercial molt modern entre l'institut i la costa.

It’s a very modern shopping centre between our school and the shore.
4. Casa del Mar / Confraria
El segon lloc que vam visitar, on decideixen el preu del peix.

This is the place we visited for our second excursion, where fishermen meet and decide prices for the fish, “the catch of the day”
5. Market of la Salut
És el mercat del barri de la salut on venen el peix

It is the market district where they sell fish health
6. Marina of Badalona
El puerto de la Marina de Badalona está integrado en una ambiciosa remodelación que afronta la ciudad. Afronta la transformación de dos kilómetros de costa, desde las características tres chimeneas hasta la fábrica Anís del Mono. Un área que se integrará en la trama urbana de la ciudad.

The port of Marina de Badalona is integrated in an ambitious remodeling facing the city. Transformation faces two kilometers of coastline, from the characteristics three chimneys up to the factory Anis del Mono. An area that is integrated into the urban fabric of the city.
7. Llotja / Pòsit
La cofradia esta ayudando a que todo funcione correctamente para que la ciudad de Barcelona pueda disfrutar de un pescado y marisco fresco de calidad a diario.

The cofradia is helping to make everything work properly so that the city of Barcelona can enjoy a quality fresh fish and seafood daily.


8. Pont del Petroli
El Pont del Petroli és un pantalà de Badalona construït per a la descàrrega de productes petrolífers des dels vaixells cisterna i, des del 2009, remodelat com espai d'ús ciutadà i científic. Està situat en la platja del Pont del Petroli, davant el passeig Marítim del barri del Progrés, endinsant-se en el mar uns 250 m amb una alçada de 6 m.


Bridge Petroleum Badalona built a jetty for unloading petroleum products from tankers and from 2009, remodeled as a space scientist and public use. Located on the beach Bridge Oil, before the promenade in the neighborhood of Progress, deep into the sea about 250 m with a height of 6 m.

9. Old factory Anís del Mono
El nom de la marca el pren, suposadament, perquè en un dels vaixells de la família Bosch, que tenia negocis a Amèrica, va arribar un mico que van adoptar com a mascota a la fàbrica de Badalona i va tenir gran ressò popular.

The brand name takes it supposedly because one of the ships of the Bosch family, who had business in America, got a monkey as a pet adopted at the factory in Badalona and had great resonance popular.

Resultat d'imatges de anis de mono
10. Beach of pont del Petroli
El Pont del Petroli és un pantalà de Badalona construït per a la descàrrega de productes petrolífers des dels vaixells cisterna i, des del 2009, remodelat com espai d'ús ciutadà i científic.

Bridge Petroleum Badalona built a jetty for unloading petroleum products from tankers and from 2009, remodeled as a space scientist and public use.

Pont del petroli.jpg

AUDIO RECORDING: SCRIPT
1. The Port of Badalona is one of the most important ones in Catalonia.
2. SI Badalona is a secon dary SKUUL in la Salut quarterkk
3. (ENDU) Pòsit
4. Fishermen meet at the Casa del Mar of Badalona.
5. You can buy fish in the Market of la Salut.
6. The Marina of Badalona is very beatiful.
7. (JHON)  Llotja
8. The Pont del Petroli is an iconic bridge
9. The old factory anís del Mono was an intitution in the city.  
10. The Beach of Badalona is high quality

1 comment:

  1. Hello SI Badalona, you've done a fantastic job. It's AWESOME!!!! CONGRATULATIONS!!!

    ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.